top of page

Diensten

Je kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Let op: Combinaties zijn mogelijk. Onderstaande doelen zijn slechts voorbeelden van de vele mogelijkheden.
De sessies kunnen plaatsvinden bij jou thuis, of (indien mogelijk) op school. 

Kinderbegeleiding

Kinderbegeleiding

- Het herkennen van en omgaan met emoties  

 • De verschillende emoties leren kennen  

 • In kaart brengen van de emoties adhv een thermometer of signaleringsplan  

 • Vervangend, constructief gedrag aanleren  

 • Praten over emoties  

 • Sociale vaardigheden aanleren 

  

- Zelfstandig worden op verschillende vlakken  

 • Sociale hygiëne (bv zindelijkheid, tandenpoetsen, etc)  

 • Slaaproutines aanleren  

 • Volgen van een planning/ dagschema

 • Nieuwe vaardigheden aanleren 

  

- Zelfvertrouwen verhogen door talenten in kaart te brengen  

- Omgaan met en begrip creëren voor een beperking  

 • Psychoeducatie

 • Prikkelgevoeligheid en de mogelijkheden bekijken

Ouder-/ opvoedondersteuning

Begeleiding of ondersteuning thuis:

- Handvatten voor opvoeding 

 • Omgaan met de driftbuien van je kind

 • Je kind leren omgaan met zijn emoties

- Handvatten voor omgaan met een andere ontwikkeling 

 • Psychoeducatie

 • Praktische handvatten

- Uitdagingen & mogelijkheden in kaart brengen

 • Eigen sterktes inzetten

 • Steeds meer onafhankelijk maken van de begeleiding

- Systeemtherapie

 • Inzicht krijgen in de gedragspatronen

 • De functie van de patronen bekijken en waar nodig, doorbreken

Ouder-/ opvoedondersteuning
Schaduwbegeleiding

Schaduwbegeleiding

Begeleiding in de klas, waarbij ik zoveel mogelijk op de achtergrond blijf .

- Ondersteunen van de leerling om de les te kunnen volgen 

 • Het kind helpen integreren in een groepssetting 

 • Aanleren in de kring te zitten, op je beurt wachten, etc. 

- Ondersteunen van de leerkracht

 • Bij het zo goed mogelijk ondersteunen van de leerling 

 • Bij het aanbrengen van lichte aanpassingen die haalbaar zijn voor de leerkracht 

Kosten

Betaalmogelijkheden:

In de gemeentes Zaanstreek-Waterland, BUCH, Alkmaar en Langedijk is vergoeding via de gemeente mogelijk. In overleg kan er betaald worden met een PGB.

Wanneer jullie zelf betalen, is onderstaande van toepassing:

- Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend.

- Er volgt dan een intakegesprek van 1-1,5 uur.

- Het uurtarief is €100,-

bottom of page