top of page

Wat maakt P.au.z.e. uniek?

Pauze is een afkorting: Psycho-educatie, AUtisme, Zelfstandigheid/ Zelfvertrouwen en Emotieregulatie. Het staat symbool voor een echte pauze. Even een time-out van alle druk en prikkels die jullie kind dagelijks ervaart. Jullie kind is uniek en daarom maak ik voor jullie als gezin een begeleidingsplan op maat.  Tijdens de intake zal besproken worden aan welke doelen jullie willen werken.

De doelen komen in jullie plan van aanpak te staan, zodat jullie deze in het cliëntportaal kunnen bijhouden.

Ongeveer om de 6 maanden bekijken we deze doelen samen.

Het traject is ambulant. Dit houdt in dat de sessies bij jullie thuis of op school plaatsvinden. Dat heeft een dubbele werking: jullie kind voelt zich hier meestal het veiligst, waardoor leren beter gaat. Daarnaast wordt op deze plekken vaak snel duidelijk waar jullie kind tegenaan loopt, waardoor we dit samen kunnen tackelen. 

Ik werk systemisch en kijk naar de patronen en interacties in jullie gezin. In elk gezin is er sprake van patronen. Patronen zijn bepaalde gedragingen die steeds op eenzelfde manier plaatsvinden, die je zelf vaak niet door hebt. Het is handig zijn om hier samen van een afstandje naar te kijken; de zogenaamde 'helikopterview'. Zo wordt het voor jullie mogelijk om deze patronen te doorzien en begrijpen. Tijdens de ouderbegeleiding sta ik op een respectvolle manier naast  jullie.

Algemene werkwijze: 

  • Kennismakingsgesprek: hierin bespreken we kort jouw hulpvraag en de mogelijkheden. Dit kan telefonisch of adhv een videogesprek. 

  • Intake: We ontmoeten elkaar bij jullie thuis, waarin we de hulpvraag in kaart brengen en samen bekijken wat jullie als gezin nodig hebben.

  • Begeleidingstraject: De duur van het traject is afhankelijk van jullie wens en de te behalen doelen. De ondersteuning duurt zo kort mogelijk en zo lang als nodig. Soms is het wenselijk om langdurig te begeleiden. 

Bellenblazen, autisme, begeleiding
bottom of page